GIẤY PHÉP LỮ HÀNH DU LỊCH NHẬT KÝ

  Theo luật du lịch Việt Nam, tất cả các công ty hoạt đông trong lĩnh vực du lịch quốc tế đều phải có 2 loại giấy phép như dưới đây:

  1: Giấy tờ thành lập công ty do Sở Kế Hoạch Đầu Tư nơi công ty có trụ sở cấp

  2: Giấy Phép Lữ Hành do Tổng cục Du Lịch cấp và phải có ký quỹ ngân hàng từ 250 triệu VND  Là công ty nghiêm túc và thực hiện đúng pháp luật, DU LỊCH NẬT KỸ đã đáp ứng cả 2 yếu tố trên


  1: Giấy phép Lữ Hành Quốc Tế: 01 - 363/2011/TCDL-GP LHQT

  license-detat-de-tour-operateur1             license-detat-de-tour-operateur-1

   

  2: Giấy thành lập công ty do Sở Kế Hoạch Đầu Tư nơi công ty có trụ sở cấp.

                      

  registre-commercial-2               registre-commercial-3

acui
Các loại tour
 
bam phai 1