ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN BÁN TOUR

   


  1. Tổng quát


  Các điều kiện bán hàng chung được mô tả dưới đây là một phần không thể thiếu của bất kỳ hợp đồng dịch vụ nào được ký kết giữa khách hàng hoặc đại lý khách hàng (thường được gọi là “Khách hàng”) và Công ty Du Lịch Nhật Ký (dưới đây gọi là “ Công Ty Du Lịch Nhật Ký ”). Do đó, việc khách hàng ký hợp đồng với DU LỊCH NHẬT KÝ có nghĩa là khách hàng đã đọc, hiểu và tự nguyện tuân thủ các điều kiện và điều khoản được đề cập trong các điều kiện bán hàng chung.


  2 / Hiệu lực của phiếu mua hàng


  Tất cả các mức giá được đề cập trong bảng báo giá của Du Lịch Nhật Ký được cung cấp cho Khách hàng bằng Đồng Việt Nam.

  Các mức giá này có giá trị trong toàn bộ thời gian quy định trong giá cả, hóa đơn hoặc bất kỳ tài liệu nào khác của Du Lịch Nhật Ký được cung cấp cho khách hàng.

  Du Lịch Nhật Ký đảm bảo tính hợp lệ của giá cả, hóa đơn hoặc tài liệu được cung cấp cho Khách hàng tại thời điểm phân phối. Nhưng tỷ giá có thể được điều chỉnh trong một số trường hợp bất khả kháng (tỷ giá hối đoái biến động đáng kể, thuế nhà nước mới ban hành, v.v.), có hoặc không có thông báo trước từ chúng tôi, Du Lịch Nhật Ký không thể hoàn thành đúng chương trình du lịch với mức giá ban đầu. Trong những trường hợp này, yêu cầu điều chỉnh hợp lý sẽ được Du Lịch Nhật Ký gửi đến khách hàng có thể chấp nhận hoặc từ chối. Trong trường hợp khách hàng từ chối, Du Lịch Nhật Ký có quyền hủy bỏ chương trình với điều kiện hoàn lại cho khách hàng số tiền đã đặt cọc


  hop-tac


  3 / Đặt chỗ và xác nhận


  - Tất cả việc đặt đặt phòng, dịch vụ với Du Lịch Nhật Ký  phải được gửi đến Du Lịch Nhật Ký, qua email:  info@agendatour.com

  Sau khi xác nhận chuyến đi, Khách hàng phải chuyển cho Du Lịch Nhật Ký một khoản đặt cọc là 30% tổng chi phí chuyến đi và toàn bộ tiền vé máy bay nếu có. số tiền còn lại 70% Khách hàng phải thanh toán 10 ngày trướng khi chuyến đi khởi hành ( Đối với các dịch vụ ngày thường) và 25 ngày đối với các Dịch vụ vào ngày Lễ, Tết mà không cần nhắc nhở từ Du Lịch Nhật Ký. Nếu không, Du Lịch Nhật Ký có quyền hủy bỏ chuyến đi và giữ lại toàn bộ số tiền mà Khách hàng đã đặt cọc.

  - Trong trường hợp đăng ký ít hơn 10 ngày ( Dịch vụ thường ngày) và 25 ngày với (dịch vụ nhày Lễ, Tết) trước khi đi hoặc khi bắt đầu chương trình, Quý khách phải thanh toán toàn bộ giá của chuyến đi.


  4 / Phương thức thanh toán


  a / Bằng tiền mặt: Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng Du Lich Nhật Ký. Trong trường hợp này, khách hàng không phải chịu bất kỳ khoản phí thanh toán nào.


  b / Chuyển khoản: Chi phí do Khách hàng chịu trách nhiệm. Toàn bộ phí chuyển khoản


  Công ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Nhật Ký Việt Nam ( AgendaTour Vietnam Co., Ltd)

  Ngân hàng: VIETCOMBANK – chi nhánh Hội Sở


  Tài khoản: VNĐ: 0011003739898


  Tài Khoản: USD: 0011373733875


  Tài Khoản: EUR: 0011144018707


  c / Thẻ tín dụng: (Chúng tôi chấp nhận Visa, MasterCard và JCB, AMEX)


  5 / Sửa đổi đơn hàng hoặc chương trình du lịch

   

  Bất kỳ sửa đổi nào của khách hàng đối với đơn đặt hàng của mình phải ghủi đến Du Lịch Nhật Ký ít nhất 10 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi.

  Có thể sửa đổi chương trình trong suốt chuyến đi, tùy thuộc vào sự sẵn có của các dịch vụ được yêu cầu và có thể phải thanh toán các chi phí phát sinh.


  6 / Hủy


  Các chuyến đi với các dịch vụ từ 3 sao trở xuống


  a/ Điều khoản thanh toán


  Đặt cọc 30% tổng giá sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng khi đặt dịch vụ và toàn bộ tiền vé may bay nếu có

  Số còn lại 70% Khách hàng phải thanh toán 10 ngày trướng khi chuyến đi khởi hành ( Đối với các dịch vụ ngày thường ) và 25 ngày đối với các Dịch vụ vào ngày Lễ, Tết mà không cần nhắc nhở từ Du Lịch Nhật Ký. Nếu không, Du Lịch Nhật Ký có quyền hủy bỏ chuyến đi và giữ lại toàn bộ số tiền mà Khách hàng đã đặt cọc.

  - Trong trường hợp số ngày đăng ký ít hơn 10 ngày ( Dịch vụ thường ngày) và 25 ngày với (dịch vụ nhày Lễ, Tết) trước khi đi hoặc khi bắt đầu chương trình, Quý khách phải thanh toán toàn bộ 100% giá của chuyến đi.

  Phí ngân hàng liên quan đến thanh toán do khách hàng chịu trách nhiệm

   

  b/ Điều khoản hủy bỏ


  Trong trường hợp hủy chuyến đi, khách hàng phải chịu các khoản phạt tương ứng với:


  I) 10% tổng giá trị của chuyến đi ngay sau khi ký kết và đặt cọc và 100% vé máy bay nếu có

  ii) 20% tổng giá của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian bằng hoặc hơn 30 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi  và 100 % vé máy bay nếu có

  iii) 30% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian từ 10 đến 30 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có

  iv) 50% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có

  v) 70% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong thời gian từ 72 giờ đến 6 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có

  vi) 100% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy trong khoảng thời gian dưới 72 giờ trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có


  Lưu ý: Quy tắc này không áp dụng cho các trường hợp đặt vé máy bay quốc tế và các dịch vụ khác được đặt trong điều kiện đặc biệt (sẽ được thông báo cho khách hàng khi hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết), việc hủy bỏ sẽ kéo theo các chi phí đã thương lượng và thỏa thuận theo các điều kiện của các nhà cung cấp.

   

  Các chuyến đi trên với các dịch vụ từ 4 và 5 sao


  Do thanh toán 100% cho các dịch vụ chuyến đi của bạn khi đặt dịch vụ. Nên chúng tôi cần:


  Điều khoản thanh toán


  Đặt cọc 40% tổng giá phải được thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng ngay khi hợp đồng dịch vụ được ký kết

  Số còn lại 60% Khách hàng phải thanh toán 20 ngày trướng khi chuyến đi khởi hành ( Đối với các dịch vụ ngày thường ) và 30 ngày đối với các Dịch vụ vào ngày Lễ, Tết mà không cần nhắc nhở từ Du Lịch Nhật Ký. Nếu không, Du Lịch Nhật Ký có quyền hủy bỏ chuyến đi và giữ lại toàn bộ số tiền mà Khách hàng đã đặt cọc.

  - Trong trường ngày hợp đăng ký ít hơn 20 ngày ( Dịch vụ thường ngày) và 30 ngày với (dịch vụ nhày Lễ, Tết) trước khi đi hoặc khi bắt đầu chương trình, Quý khách phải thanh toán toàn bộ 100% giá của chuyến đi.

  Phí ngân hàng liên quan đến thanh toán do khách hàng chịu trách nhiệm

   

  Điều khoản hủy bỏ


  Trong trường hợp hủy chuyến đi, khách hàng phải chịu các khoản phạt tương ứng với:


  I) 30% tổng giá trị của chuyến đi ngay sau khi ký kết và đặt cọc và 100% vé máy bay nếu có

  ii) 40 % tổng giá của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian bằng hoặc hơn 30 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi  và 100 % vé máy bay nếu có

  iii) 50 % tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có

  iv) 60% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian từ 10 đến 20 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có

  v) 70% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong thời gian từ 7 đến 10 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có

  vi) 80% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong thời gian từ 72 giờ đến 6 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có

  vii) 100% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy trong khoảng thời gian dưới 72 giờ trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có


  Lưu ý: Quy tắc này không áp dụng cho các trường hợp đặt vé máy bay quốc tế và các dịch vụ khác được đặt trong các điều kiện đặc biệt (sẽ được thông báo cho khách hàng khi hợp đồng dịch vụ được ký kết), việc hủy bỏ sẽ dẫn đến các chi phí đã thương lượng và thỏa thuận theo các điều kiện của các nhà cung cấp.


  Việc hoàn trả của Du Lịch Nhật Ký cho Khách hàng sẽ được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng và Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản phí ngân hàng.

   

  b. Hủychương trình do Du lịch Nhật Ký Việt Nam


  Du Lịch Nhật Ký có thể hủy bỏ hợp đồng do những lý do liên quan đến tình huống bất khả kháng: chính trị, sức khỏe, thiên tai, máy bay, dịch bệnh  v.v. Trong tất cả các trường hợp hủy bỏ này, Khách hàng  được hoàn trả đầy đủ nhưng không thể yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào.


  7 / Thủ tục hành chính: hộ chiếu/ CMND


  Trước khi đăng ký thực hiện chuyến đi của mình, bạn phải xác minh rằng mỗi du khách, tùy thuộc vào tình trạng cá nhân của họ, có sở hữu hộ chiếu hoặc CMND hợp lệ và tuân thủ các yêu cầu bắt buộc để quá cảnh và / hoặc nhập (các) ) quốc gia của du lịch.

  ( Đối với trẻ em cần có giấy khai sinh bản gốc hoặc công chứng để lên máy bay)


  8 / Bảo hiểm - Hỗ trợ


  Bất kỳ ai tham gia chuyến đi do Du Lịch Nhật Ký tổ chức đều phải mua bảo hiểm du lịch. Về nguyên tắc, bảo hiểm này được mua bởi khách hàng tại quốc gia xuất xứ của họ, có thể có sự tư vấn của Du Lịch Nhật Ký và phải được xác nhận trước khi bắt đầu chuyến đi.

  Du Lịch Nhật Ký cam kết cung cấp mọi hỗ trợ hữu ích có lợi cho khách hàng khi xảy ra các sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm, đặc biệt trong việc hoàn thiện các thủ tục với các cơ quan hữu quan và công ty bảo hiểm.


  9 / Trách nhiệm


  - Du Lịch Nhật Ký cam kết cung cấp cho Khách hàng tất cả các dịch vụ nêu trong báo giá / hợp đồng mà Du Lịch Nhật Ký đưa ra.

  - Trong quá trình thực hiện chuyến đi, Khách hàng phải tôn trọng các quy định do hướng dẫn viên hoặc quản lý của nhà cung cấp dịch vụ công bố.

  Bất cứ điều gì xảy ra ngoài chương trình hoặc hợp đồng đã trao đổi không thuộc trách nhiệm của Du Lịch Nhật Ký

  - Du Lịch Nhật Ký chịu trách nhiệm trước Khách hàng với tư cách là trung gian giữa Khách hàng và các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau (máy bay, khách sạn, vận tải, nhà hàng, tàu thuyền, v.v.), Du Lịch Nhật ký luôn luôn cố gắng hết sức để làm hài lòng Khách hàng , nhưng không nên nhầm lẫn với các dịch vụ khác nhau. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta đều phải có trách nhiệm.


  10 / Tố tụng


  Cả hai bên cam kết thực hiện các điều khoản trên. Trong trường hợp có khó khăn, hai bên cam kết tìm kiếm một giải pháp thân thiện với hy vọng hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Trong trường hợp thương lượng không thành, các cuộc thảo luận, khiếu nại hoặc tranh chấp cuối cùng sẽ được giải quyết bởi Pháp Luật Việt Nam. Mọi khiếu nại phải được gửi đến văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội bằng thư xác nhận có xác nhận đã nhận chậm nhất là 10 ngày sau khi kết thúc dịch vụ, Du Lịch Nhật Ký sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ khiếu nại nào sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc dịch vụ.acui
Các loại tour
 
bam phai 1